5. ทัวร์พม่าดีดี!! สักการะ 2 มหาบูชาสถาน!!!

ทัวร์พม่าดีดี!! สักการะ 2 มหาบูชาสถาน!!!

พระมหามัยมุณี – พระเจดีย์ชเวสิกอง
มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน-อมรปุระ

โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) มีบินภายใน

เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์

สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม

ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ เจดีย์ชเวซานดอว์

ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน สัมผัสสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่

ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์

ชมและเก็บภาพความสวยงามของ สะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

ณ ทะเลสาบต่าวตะมัน

ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

เมนูพิเศษ !! กุ้งเผา

แจกฟรีทุกที่นั่ง!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + หนังสือสวดมนต์

บินภายใน มัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์

กำหนดการเดินทาง     30 ธ.ค 60 – 02 ม.ค. 61

ราคาเพียง 21,500 บาท 


 • 1..png
  THE GREATEST MANDALAY 4D3N BY 8M เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน 2 มหาบูชาสิ่งศักดิ์สุงสุดของพม่า มนเสน่ห์และแรงศรัทธาแห่งเมือง “พุกาม” พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอ...

 • 2..jpg
  LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N BY 8M มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ 3 วัน 2คืน ชมสะพานอูเบ็ง - เข้าชมวัดจอกตอจี เมืองสกายน์ – ชมภูเขาสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ ดอยสกายน์ – เมืองมิ...

 • 3..png
  BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ – พระเจดี...

 • 4..png
  4.SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย พระธาตุอิน...

 • 1.png
  DELUXE MYANMARBY THAI LION AIR ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์...

 • 1.png
  DELUXE MYANMAR BY AIR ASIA (FD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน(ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถา...

 • .8.2.png
  DELUXE MYANMAR BY AIR ASIA (FD) (ไปสาย-กลับเย็น) พิเศษ !!!! เมนูติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL แจกฟร...

 • DL (DD) NEWYEAR _OK.png
  DELUXE MYANMAR BY NOK AIR (DD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน (ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบ...

 • 1.png
  DELUXE MYANMAR BY NOK AIR (DD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน (ไปสาย-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบู...

 • 1.png
  ทัวร์พม่าดีดี!! สักการะ 2 มหาบูชาสถาน!!! พระมหามัยมุณี – พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน-อมรปุระ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) นั่งรถโค้ชภายในประเทศ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักต...

 • 1.png
  VINTAGE MYANMAR BY THAI LION AIR ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ(ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาต...

 • 13.png
  VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA (FD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ(ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาต...

 • 1.VT (FD) NEWYEAR_OK.png
  VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA (FD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ(ไปสาย-กลับเย็น) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาต...

 • 1.png
  VINTAGE MYANMAR BY NOK AIR (DD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ(ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุ...

 • 1.png
  ทัวร์พม่าดีดี!!สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า มิงกาลาบา มัณฑะเลย์มิงกุน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M) เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระสงฆ์ก...

 • 17..png
  17.

 • 18..png
  18.
Visitors: 436,774