3. โปรใจ..ใจ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY MYANMAR AIRWAYS

โปรใจ..ใจ

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

BY MYANMAR AIRWAYS

พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์

พิเศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา

เดินทางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 60

ราคาเพียง 9,999 บาท
Visitors: 399,953