6. ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนปาต้าหลิง สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน

Visitors: 372,523