6. HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง

หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน –วัดลามะ-ถนนหวังฟูจิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า
เดินทาง  เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 16,799 บาท

Visitors: 399,953