5. Beijing Hiso โดนใจ พักดี๊ดี 5 วัน 4 คืน(TG)

Beijing Hiso โดนใจ พักดี๊ดี 5 วัน 4 คืน(TG)

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง

หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-THE PLACE
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน

สวนผลไม้-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

เดินทางวันที่ 21– 25 ตุลาคม 2560

 

Visitors: 400,310