4.เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

วัดเจ้าแม่ทับทิม  ถนนวัฒนธรรมโบราณถนนสไตล์อิตาลี

เทียนสิน  นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง  กายกรรมปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังกู้กง

ร้านใบชา-ร้านผ้าไหม  พระราชวังฤดูร้อน

               กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน            

ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ

ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย

กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560

                                           ราคา เริ่มต้น 15,999 บาท

Visitors: 372,523