4. ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ 5 วัน 3 คืน

ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน- ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ

กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน

นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 17,799 บาท
เดินทางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

Visitors: 399,953