3. ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังกู้กง  หอบูชาเทียนถาน 

กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน

ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ THE PLACE

กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนสวนผลไม้ ถนนหวังฟูจิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้น 14,799 บาท

Visitors: 399,954