2. เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณถนนสไตล์อิตาลี
เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน- ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ

ถนนหวังฟูจิ่ง-ตลาดรัสเซีย
เดินทาง  เดือนสิงหาคม – ตุลาคม  2560

ราคาเริ่มต้น 13,555 บาท

Visitors: 399,953