2. PEK04..BEIJING NEW YEAR SKI 5D3N BY TG

PEK04..BEIJING NEW YEAR SKI 5D3N BY TG
จัตุรัสเทียนอันเหมิน– พระราชวังต้องห้าม-หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน

กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – BEIJING XUE SHIJIE SKI RESORT

ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
# เที่ยวเต็มๆ เก็บครบทุกไฮไลท์สำคัญ  ที่พักระดับ 4 ดาว  บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร
# # โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก. สะสมไมล์ ROP ได้ 50%

เดินทางโดยสายการบินไทย
กำหนดเดินทาง (ช่วงปีใหม่ )
วันที่ 29 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61   วันที่ 30 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61
                                          

ราคา 26,777บาท


 • 1..jpg
  BEIJING IS AWESOME 5D3N BY HU เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤด...

 • 1..jpg
  TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กงกายกรรมปักกิ่งตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนถนนหวังฟูจิ่ง ผ่านชมสน...

 • 1..jpg
  Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5วัน 3 คืน(TG) จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนวัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ช้อปปิ้งตลาด...

 • 111111..jpg
  บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนปาต้าหลิง 5 วัน 3 คืน วัดเจ้าแม่ทับทิม ถนนวัฒนธรรมโบราณ บ้านกระเบื้องเทียนจิน นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิงถนนหวังฟูจิ่ง...

 • 1..jpg
  ฮาร์บิน ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ปี 2561 เกาะพระอาทิตย์ สวนเสือไซบีเรีย อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow) โบสถ์เซ็นโซเฟีย...

 • 1..jpg
  ปักกิ่ง SNOW WORLD วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) 5 วัน 4 คืน (TG) จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง หอบูชาเทียนถานถนนหวังฟูจิ่งช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย วัดหลิงกวง (พระเขี้...

 • SHTGPEK6 (1).jpg
  8.

 • 1508923372800.jpg
  9.

 • 1.jpg
  10.

 • ..jpg
  11
Visitors: 436,113