15. ยุโรปแอลป์ 9 วัน เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์

ยุโรปแอลป์ 9 วัน  

เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น -   ฮัลสตัดซ์ - ซอลส์เบิร์ก

 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์ หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า

 ไคลน์ไชเด็ค - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ – ล่องเรือทิทิเซ่ – มิวนิค

กำหนดการเดินทาง

30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2561    

Visitors: 438,047