14. อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน QR

อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน QR
เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2105 และ2017

โรม–นครรัฐวาติกัน–มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม–น้ำพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน–บันไดสเปน-ปราโต้

หอเอนเมืองปิซ่า–เมสเตร้-เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ–จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่าาอินเทอร์ลาเค่น–เดินเที่ยวชมเมือง-กรินเดลวาลด์-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี

ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า–ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง-นั่งรถไฟ TGV–ปารีส–เข้าพระราชวังแวร์ซายย์

ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-มองมาร์ต-มหาวิหารซาเคร-เกอร์-City Tour-Duty Free-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 27ม.ค.-04ก.พ. // 24ก.พ.-04มี.ค. // 01-09 มี.ค. // 30มี.ค.-06เม.ย. 2561

ราคาเริ่มต้น 69,900บาท

Visitors: 436,471