13. เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน

เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน
เดินทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE
แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดนเบิร์ก – เขตเมืองเก่า - บาเดน – ไฟล์บรูก - กอลม่าร์ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ)

ล่องทะเลสาบทิทิเช่ - น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง - แองเกลเบิร์กภูเขาหิมะทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - อนุสาวรีย์สิงโต

สะพานไม้คาเปล – ดีจอง - ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – หอไอเฟล

City Tour -  Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 

กำหนดการเดินทาง   26ธ.ค.-03ม.ค. 2560

ราคา 75,900บาท

Visitors: 436,774