11. เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(ทิตลิส) 8 วัน EK

เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(ทิตลิส) 8 วัน EK
มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ช้อปปิ้ง -มิวนิค -
ฮัลสตัทท์

ซาลส์บวร์ก - เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า***

 โบสถ์เซนต์มาร์ค - เมสเตร้ – ลูเซิร์น

เวคกิส - ขึ้นยอดเขาทิตลิส– ทิทิเซ่ - ซูริค – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

กำหนดการเดินทาง

03-10 ธ.ค. 2560

21-28 ม.ค. // 15-22 ก.พ. // 15-22 มี.ค.

ราคา 49,900 บาท

Visitors: 460,715