11. Famous East Europe ยุโรปตะวันออก

Famous East Europe ยุโรปตะวันออก

"บินตรง...ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน "

พระราชวังเซินบรุนน์-ฮัลล์สตัทท์

ปราสาทบราติสลาว่า-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

จตุรัสฮีโร่-โบสถ์สติเฟ่น

ปราสาทครุมลอฟ-ปราสาทแห่งปราก

***ราคานี้รวมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

พร้อมชิมเมนูพิเศษ!! อาหารไทย+กูลาซซุป

พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
**บินตรงสุวรรณภูมิ-เวียนนา**

เดินทาง  : 23-30 ก.ย./11-18/20-27 พ.ย.60

30 ธ.ค.60 -6 ม.ค.61 (ช่วงปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

Visitors: 403,645