9. ยุโรปทิวลิปเฟส เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ฝรั่งเศส- เบลเยี่ยม-7 วัน

ยุโรปทิวลิปเฟส เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ฝรั่งเศส- เบลเยี่ยม-7 วัน

บินตรง!!..โดยสายการบินอีวีเอแอร์(BR)

ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ สวน คอยเคนฮอฟ

ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์

เยี่ยมหนูน้อยมานิเคนพีส พร้อมถ่ายรูปกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งจุใจในมหานครปารีส

**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ**

*เทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดในโลก*

กำหนดการเดินทาง วันที่ 25-31 มี.ค. / 13-19 เม.ย. / 29 เม.ย.-05 พ.ค. / 11-17 พ.ค.2560

ราคาเพียง 53,900 บาท

Visitors: 365,928