9. Romantic East Europe ยุโรปตะวันออก

Romantic East Europe ยุโรปตะวันออก

"เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน "

พระราชวังเซินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์

ปราสาทบราติสลาว่า – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

หมู่บ้านฮัสสตัท – ปราสาทแห่งปราก
พร้อมชิมอาหารขึ้นชื่อ !!

ขาหมูเยอรมัน+ไส้กรอกเวียนนา+กูลาซซุป

พิเศษ!!ล่องเรือชมแม่น้ำดานูป
*** ราคานี้ไม่รวมวีซ่า ***

**บินสายการบิน  5 ดาว เครื่องลำใหญ่ **

เดินทาง : 8-15 ส.ค. / 19-26 ก.ย. / 17-24 ต.ค./8-15,21-28 พ.ย.60

ราคาเริ่มต้น 45,900 บาทVisitors: 399,953