เชียงใหม่-สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

เชียงใหม่-สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

-ผ่านชมวิถีชีวิตชาวจีนไทลื้อ

- รำลึกอดีตเมืองไทย 50 ปีก่อน

เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา-บ่อเต็น – บ่อหาน

-เมืองหล้า- เชียงรุ้งไป- กลับทางรถ ผ่านเส้นทาง R3a 

เดินทาง 5-8 พฤษภาคม 2559 (วันฉัตรมงคล)

เดินทาง 17-20 กรกฎาคม 2559 (วันเข้าพรรษา)

ราคาเพียง 8,900.-


  • 1.
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 438,047