6. Smart East Europe ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน

Smart East Europe ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน

"เยอรมัน ออสเตรีย เซ็ก สโลวาเกีย ฮังการี "

พระราชวังเซินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์

ปราสาทบราติสสาว่า – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

ปราสาทนอยซวานสไตน์ – หมู่บ้านฮัลสตัท

ปราสาทครุมลอฟ – ปราสาทแห่งปราก

พร้อมชิมอาหารขึ้นชื่อ !! ขาหมูเยอรมัน+ไส้กรอกเวียนนา+กูลาซซุป

พิเศษ !! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูป
***ราคานี้รวมวีซ่าแล้ว***

**บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ **

เดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท

Visitors: 384,930