6. เยอรมนี-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา) 9 วัน TG

เยอรมนี-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา) 9 วัน TG
เข้าปราสาทนอยชวานชไตน์+ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา

เดินทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เคมเทิน - ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg –เบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ -  เวโรน่า - โรมัน อารีน่า – มิลาน – ดูโอโม่ - อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง

 อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี

ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ - ทิทิเซ่ – ซูริค 

ออกเดินทางวันที่

11-19 เมษายน // 26เม.ย.-04พ.ค. 2561

ราคา 79,900 บาท

Visitors: 422,097