เจาะลึกอินเดีย-เนปาล 9 วัน 8 คืน

ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ ทัชมาฮาล  สายการบิน Air India

แบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล 9 วัน 8 คืน

ทริปนี้มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป

ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป...

ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก  

พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก

สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ  

กุสินารา.... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ  

ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สถานที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด 

ราชคฤห์... ดินแดนแห่งการกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา  

นาลันทา... มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก    

อัครา..สถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ทัชมาฮาล    

*** พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน***

   **พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย     

 **พิเศษ** บริการผ้ารองนั่งตลอดทริป

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง         

 **พิเศษ** บริการของว่างทุกวันระหว่างเดินทาง

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

รับเลย หนังสือสวดมนต์ ฉบับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล ท่านละ 1 เล่ม       

เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2559 เริ่มต้น 51,900 บาท

 

  • ภูฏาน 4 วัน 3 คืน.jpg
    ภูฏาน ทิมพู – พูนาคา 4 วัน 3 คืน สุดยอดโปรโมชั่น !!!..ที่สุดแห่งประเทศไทย มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค...

  • ภูฏาน 5 วัน.jpg
    สุดยอดโปรโมชั่น !!!..ที่สุดแห่งประเทศไทย มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน สายการบิน Bhutan Airline พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร วัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจาก...

  • อินเดีย-เนปาล-ย่างกุ้ง 9 วัน 8 คืน.jpg
    อินเดีย-เนปาล-ย่างกุ้ง 9 วัน 8 คืน กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง สวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติ...ตำบลพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ เมืองสารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนา...เมืองกุสินาราสถานที่...
Visitors: 422,019