5. ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา)

ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา)
เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์
เดินทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE

มิวนิค– โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์–ฟุสเซ่น - ฟุสเซ่น – ฮัลสตัดซ์ซอลส์เบิร์ก– ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น– ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์– หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์– ลิกเทนสไตน์– อินเทอร์ลาเก้น– ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า– ไคลน์ไชเด็ค

ป่าดําแบล็คฟอเรสท์– ล่องเรือทิทิเซ่–ไฟร์บรูก - แฟรงค์เฟิร์ต– ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง

20-27 มกราคม // 12-19 กุมภาพันธ์ // 04-11 มีนาคม // 16-23 พฤษภาคม // 11-18 มิถุนายน2561

Visitors: 422,087