4. ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี

4. ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี 

โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส

ไม่รวมวีซ่า, ทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์

กำหนดการเดินทาง วันที่ 1-6 / 4-9 / 6-11 / 8-13 / 11-16 / 13-18 / 15-20 เม.ย.2560

วันที่ 27 เม.ย.-2 พ.ค. / 29 เม.ย.- 4 พ.ค. 2560

ราคาเริ่มต้นเพียง 35,900 บาท

Visitors: 365,544