4. SUPERHOT!!!PROMOTION

SUPERHOT!!!PROMOTION

ยุโรปตะวันออก 8 วัน QR

เชค ออสเตรีย  สโลวาเกีย ฮังการี
เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2015 ระดับ 5 ดาว

กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์

ป้อมฟิชเชอร์แมน - ล่องเรือแม่น้ำดานูบเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -  สวนสาธารณะสตัดปาร์ค

โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง

เชสกี้ บูเดอโจวิช -คาร์โลวี วารี – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน 60 - เมษายน 61

เริ่มต้น 39,900.- รวมวีซ่า

Visitors: 436,774