3. ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี

Europe QR-03 Special East

ยุโรปตะวันออก 6 วัน 3 คืน "ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี"

พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์

บราติสลาว่า – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์สตีเฟ่น

ปราสาทครุมลอฟ – ปราสาทแม่ปราก

***ราคานี้ไม่รวมวีซ่า**

พร้อมชิมอาหารขึ้นชื่อ !! ไส้กรอกเวียนนา+กูลาซซุป

พิเศษ !! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
**บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ **

                                         เดินทาง : 20-25 ก.ย./11-16,18-23,25,30 ต.ค.60

                                           ราคาเพียง 39,999 บาทVisitors: 399,953