2. อิตาลี - สโลวาเนีย - โครเอเชีย - มอนเตเนโกร - มาซิโดเนีย 10 วัน

อิตาลี - สโลวาเนีย - โครเอเชีย - มอนเตเนโกร - มาซิโดเนีย 10 วัน

ทรีเอสเต้ - จัตุรัสอูนีตา ดิทาเลีย - ลุบเบลียน่า (สโลวาเนีย) - ซาเกรบ (โครเอเชีย)

 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ - ซาดาร์ - สปลิท - ดูบรอฟนิค

พอดกอรีตซา (มอนเตเนโกร) - พริซเรน (โคโซโว) - สโกเปีย (มาซิโดเนีย)

**หมู่บ้านกาดิเม “Gadime Village” คาบสมุทรแห่งยูโกสลาเวีย**

อัตราค่าบริการนี้ รวมค่าวีซ่าแล้ว

ออกเดินทางวันที่

25 พ.ย.-04 ธ.ค. // 16-25 ธ.ค. 2560

27 ม.ค.-05 ก.พ. // 17-26 ก.พ. // 17-26 มี.ค. 2561
ราคา 69,900 บาท

Visitors: 436,774