1. ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI)

ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI)

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ขึ้นตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เมืองเถาหยวน

อุทยานเย๋หลิ่ว-วัดหลงซันซื่อ-ร้านขนมเหว่ยเก๋อCOUNTDOWN ปี 2018

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินหวู่

 


ราคาท่านละ37,799บาท

เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561


 • 1.แก้ไข.jpg
  TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศ...

 • 3..jpg
  TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด วัดพระ...

 • 4..jpg
  TPE04 ROMANCE TAIWAN 6D4N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK(ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)อุทยา...

 • 5..jpg
  TPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์...

 • 6..jpg
  TPE08_TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ตลาดกลางคืนซื...

 • 1..png
  TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่าย...

 • 7..jpg
  TPE10 AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ตึกไทเป 101(ชั้น86)COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง หมู่...

 • 9..jpg
  TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ป...

 • 11..jpg
  TPE15 MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมความสวยงามขอ...

 • 11..jpg
  11.

 • 12..jpg
  12.

 • 1..jpg
  13.

 • 1..jpg
  14.
Visitors: 460,713