1. ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังกู้กง  หอบูชาเทียนถาน 

กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน 

ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ THE PLACE

กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  สวนผลไม้ 

ถนนหวังฟูจิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม-กันยายน2560

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

Visitors: 400,285