1. ปักกิ่ง มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน6 วัน 5 คืน

ปักกิ่ง มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน6 วัน 5 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังกู้กง  หอบูชาเทียนถาน 

กายกรรมปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน 

ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ

วัดต้าจาว  ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน  ชุมชนพื้นเมืองมองโกล 

ชมการแสดงมวยปล้ำ+แข่งม้า

ชมการแสดงโชว์ระบำเชิญสุรา  การแสดงรอบกองไฟพักกระโจม

ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน  เนินทรายเสี่ยงซาวาน (รวมกระเช้า)  

อิสระกับกิจกรรมทะเลทรายเมืองต๋าฉี

                                      กำหนดการเดินทางวันที่ 21-26 มิถุนายน 2560 ราคาท่านละ 22,888 บาท

Visitors: 372,643