2. บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

เยือน 2 เมืองดัง เกาะสวรรค์บาหลี
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
พิเศษ SEAFOOD ณ หาดจิมบารัน

เดินทางช่วงเมษายน - มิถุนายน 2560
ราคาเพียง 31,900 บาท


  • 1..jpg
    บาหลี – ทานาล็อต–เบซากีห์–อูลูวาตู 4 วัน เที่ยววัดอูลูวาตู PURA ULUWATU วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล–วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ)– วัดเม็งวี หมู่บ้านคินตามณี –ภูเขาไฟบาตูร์–ปูราเบ...
Visitors: 365,544