3. หมู่เฮา หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (QV)

 หมู่เฮา หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (QV)

หลวงพระบาง  หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)

วัดเชียงทอง  พระธาตุพูสี  ตลาดค่ำ  ตักบาตรข้าวเหนียว

ตลาดเช้า  วัดวิชุนราช  บ้านซ่างไห  ล่องเรือแม่น้ำโขง  ถ้ำติ่ง 

บ้านผานม  น้ำตกตาดกวงสี วังเวียง ถ้ำจัง

เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง  ประตูชัย 

วัดสีสะเกด  หอพระแก้ว ห้างตลาดเช้า

*สายการบินลาว เส้นทาง กรุงเทพ-หลวงพระบาง ไม่มีบินวันอังคารและวันพฤหัสบดี*

จำนวน 8 ท่านออกเดินทาง (สามารถเลือกวันเดินทางได้)

                                          เดินทาง วันนี้ – 30 กันยายน 2560

                                         ราคาเริ่มต้น 16,666 บาท


 • 1.(PKG-LAO001).jpg
  หลวงพระบาง ม่วนซื่น 3 วัน 2 คืน (QV) หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) วัดเชียงทอง บ้านผานม วัดป่าโพนเพา พระธาตุพูสี *สายการบินลา...

 • 2.(PKG-LAO004).jpg
  หมู่เฮา หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV) หลวงพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ตลาดค่ำ ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดวิชุนราช บ้า...

 • 1..jpg
  4.

 • 1..jpg
  5.

 • 1..jpg
  6.

 • 560 copy.jpg
  7.

 • 1402652344-JEW5697-o_0 copy.jpg
  8.

 • 1421840076-16rw4JPG-o copy.jpg
  9.

 • 0_1288944424 copy.jpg
  10.

 • 1.jpg
  11.

 • 1.jpg
  12.

 • 1.jpg
  13.
Visitors: 438,013