13. กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้ง มะละกา 4 วัน 3 คืน

กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้ง มะละกา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวมาเลเซีย โดยรถไฟ KTM (พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน /  มะละกา 1 คืน )

เที่ยวชมความงามของเมืองมะละกา
-ชมความงดงามของตึกแดงและหอนาฬิกาที่เคยเป็นดินแดนของชาวดัช 

-นำท่านเดินขึ้นเขาSt. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ

-ช็อปปิ้งตลาดกลางคืน ถนน Jonker Walk ตลาด Night Market
-ล่องเรือช่องแคบมะละกา
-เที่ยวเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรุปกับมัสยิดสีชมพู

ทัวร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
-ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า
-ชมเสาธงสูงที่สุดในโลก 100 เมตร
-ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด

-Building ชมพระราชวังแห่งชาติ
-ถ่ายรูปกับตึกแฝด TWIN TOWER

เดินทาง มกราคม  – พฤษภาคม 61 ราคาเพียงท่านละ 8,690 บาท

Visitors: 436,115