12. กัวลาลัมเปอร์  เที่ยวเก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

กัวลาลัมเปอร์  เที่ยวเก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเลเซีย โดยรถไฟ KTM (พักกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน)

-ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า
-ชมเสาธงสูงที่สุดในโลก 100 เมตร
-ชมพระราชวังแห่งชาติIstana Negara
-ถ่ายรูปตึกแฝด TWIN TOWER

-นั่งกระเช้าขึ้นเที่ยวเก็นติ้ง

เดินทาง มกราคม  – พฤษภาคม 61 ราคาเพียงท่านละ 6,690 บาท

Visitors: 436,113