ทัวร์ดูไบ


 • 1.BEAUTIFUL DUBAI-ABUDHABI 4DAYS 3NIGHT (EK).jpg
  BEAUTIFUL DUBAI-ABUDHABI 4DAYS 3NIGHT (EK)ìแถมฟรี !!ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น นั่ง Monorail ชมโครงการ...

 • 2..jpg
  CHRISTMAS EVE DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 4NIGHT (EY) ôนั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm ôตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ...

 • 3.HELLO DUBAI 9-13 DEC..jpg
  HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (EK) ìแถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น ìนั่ง Monorail ชมโครงการ...

 • 4..jpg
  HIGHLIGHT DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 2NIGHT (EK) เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดคลาสสิค เมืองแห่งมหัศจรรย์ชมความยิ่งใหญ่ ìแถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟาBURJ KHALIFA (THE...

 • 5.LIMITED 7-11 , 23-27 dec.jpg
  LIMITED DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (TG) ìบินตรงสู่ ดูไบ BKK –DXB-BKK ìพักดูไบ 3 คืน ìอาหารไทย,จีน,บุฟเฟต์นานาชาติ ìแถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN...

 • 6..png
  LIMITED DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (TG) NEW YEAR ìบินตรงสู่ ดูไบ BKK –DXB-BKK ìพักดูไบ 3 คืน ìอาหาร ไทย,จีน ìแถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE W...

 • 7.NYE02 EY DUBAI.png
  VISIT DUBAI 5 DAYS 3 NIGHT BY EY NEW YEAR ìบินตรงสู่ ดูไบ BKK–DXB-BKK ìพักดูไบ 3 คืน ìฟรีขึ้นตึกเบิร์จคาริฟาBURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เ...

 • 1..png
  GO GO DUBAI-ABUDHABI 5 DAYS 3 NIGHT (UL) NEW YEAR ìบินตรงสู่ ดูไบ BKK–DXB-BKK ìพักดูไบ 3 คืน ìขึ้นตึกเบิร์จคาริฟาBURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ìชมโครงการสุดอลังการ ...

 • 1..png
  A HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (EK) ìแถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น ìนั่ง Monorail ชมโครงกา...

 • 1..png
  B HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (EK) ìแถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น ìนั่ง Monor ail ชมโครงก...

 • 1..png
  C HELLO DUBAI-ABUDHABI 6DAYS 3NIGHT (EK) ìแถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น ìนั่ง Monorail ชมโครงกา...
Visitors: 438,047