2. หมู่เฮา หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV)

หมู่เฮา หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV)

หลวงพระบาง  หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)

วัดเชียงทอง  พระธาตุพูสี  ตลาดค่ำ  ตักบาตรข้าวเหนียว

ตลาดเช้า  วัดวิชุนราช  บ้านซ่างไห  ล่องเรือแม่น้ำโขง  ถ้ำติ่ง 

บ้านผานม  น้ำตกตาดกวงสี เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง 

ประตูชัย  วัดสีสะเกด  หอพระแก้ว ห้างตลาดเช้า

*สายการบินลาว เส้นทาง กรุงเทพ-หลวงพระบาง ไม่มีบินวันอังคารและวันพฤหัสบดี*

จำนวน 8 ท่านออกเดินทาง (สามารถเลือกวันเดินทางได้)

เดินทาง วันนี้ – 30 กันยายน 2560

                                          ราคาเริ่มต้น 13,333 บาท

          

Visitors: 438,046