1. หลวงพระบาง ม่วนซื่น 3 วัน 2 คืน (QV)

หลวงพระบาง ม่วนซื่น 3 วัน 2 คืน (QV)

หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว  ตลาดเช้า

 หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)

วัดเชียงทอง  บ้านผานม  วัดป่าโพนเพา  พระธาตุพูสี

*สายการบินลาว เส้นทาง กรุงเทพ-หลวงพระบาง ไม่มีบินวันอังคารและวันพฤหัสบดี*

จำนวน 2 ท่านออกเดินทาง (สามารถเลือกวันเดินทางได้)

เดินทาง วันนี้ – 30 กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

Visitors: 438,047