1. บาหลี-ทานาล็อต-เบซากีห์-อูลูวาตู 4 วัน

บาหลี – ทานาล็อต–เบซากีห์–อูลูวาตู 4 วัน

เที่ยววัดอูลูวาตู  PURA ULUWATU
วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล–วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ)– วัดเม็งวี

หมู่บ้านคินตามณี –ภูเขาไฟบาตูร์–ปูราเบซากีห์–โรงงานกาแฟ

เทมภัคศิริงค์ตลาดปราบเซียน-เดนพาซาร์(บาหลี)

เดินทางช่วงเมษายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาท


  • 1..jpg
    บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน เยือน 2 เมืองดัง เกาะสวรรค์บาหลี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน พิเศษ SEAFOOD ณ หาดจิมบารัน เดินทางช่วงเมษายน - มิถุนา...
Visitors: 365,927