ทัวร์อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์-บรูไน


  • 1..jpg
    บาหลี – ทานาล็อต–เบซากีห์–อูลูวาตู 4 วัน เที่ยววัดอูลูวาตู PURA ULUWATU วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล–วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ)– วัดเม็งวี หมู่บ้านคินตามณี –ภูเขาไฟบาตูร์–ปูราเบ...

  • 1..jpg
    บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน เยือน 2 เมืองดัง เกาะสวรรค์บาหลี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน พิเศษ SEAFOOD ณ หาดจิมบารัน เดินทางช่วงเมษายน - มิถุนา...
Visitors: 365,557