9. เที่ยว...เก็นติ้ง ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยว...เก็นติ้ง ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด ท่องเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านแหลมมลายู

 ชมตึกแฝดที่สูงที่สุด เมืองใหม่  ปุตตราจาย่า  เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด   และบ่อนคาสิโน ที่ เก็นติ้งฯ 

ชมความเจริญของเมืองหลวง สัมผัสอารยธรรมเพื่อนบ้าน  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง พร้อมการบริการที่ได้มาตรฐาน

เดินทาง ธันวาคม 60 – พฤษภาคม 61 ราคาเพียงท่านละ 5,990 บาท

Visitors: 436,774