5. เที่ยวครบ 2 ประเทศสิงคโปร์ -ปีนัง4 วัน 3 คืน

เที่ยวครบ 2 ประเทศสิงคโปร์ -ปีนัง4 วัน 3 คืน

**ถ่ายรูปกับมัสยิดสิชมพู ที่สวยที่สุดของมาเลเซีย เมืองปุตราจายา

**เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด

**ทัวร์เมืองปีนัง  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม”

**วัดเขาเต่าสักการะเจ้าแม่กวนอิม

**นั่งรถรางไฟฟ้าชมทัศนียภาพรอบเกาะปีนังฮิลล์

**ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ช๊อปปิ้งน้ำหอมดิวตี้ฟรี - ช๊อปปิ้งถนนออชาร์ด

** ชิมข้าวมันไก่รสเลิศย่านไชน่าทาวน์ - ตลุยเกาะเซนโตซ่า-ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์

เดินทางเดือนธันวาคม 2560 - พฤษภาคม 2561
ราคาเพียงท่านละ 6,990 บาท

Visitors: 436,468