ทัวร์พม่า


 • 1..jpg
  BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวนพระเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์...

 • 1..jpg
  SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทา...

 • 1..jpg
  THE GREATEST MANDALAY 4D3N สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอ...

 • 1..jpg
  LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N BY 8M สัมผัสมนต์เสน่ห์และอารยธรรมแห่งราชธานีที่เคยรุ่งเรือง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า จิตรกรรมฝาผนังโดยชาวกรุง...

 • 1.png
  ทัวร์พม่าดีดี!! สักการะ 2 มหาบูชาสถาน!!! พระมหามัยมุณี – พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน-อมรปุระ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) มีบินภายใน เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหาม...

 • 1.png
  DELUXE MYANMARBY THAI LION AIR ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์...

 • 1.png
  DELUXE MYANMAR BY AIR ASIA (FD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน(ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถา...

 • .8.2.png
  DELUXE MYANMAR BY AIR ASIA (FD) (ไปสาย-กลับเย็น) พิเศษ !!!! เมนูติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL แจกฟร...

 • DL (DD) NEWYEAR _OK.png
  DELUXE MYANMAR BY NOK AIR (DD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน (ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบ...

 • 1.png
  DELUXE MYANMAR BY NOK AIR (DD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน (ไปสาย-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบู...

 • 1.png
  ทัวร์พม่าดีดี!! สักการะ 2 มหาบูชาสถาน!!! พระมหามัยมุณี – พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน-อมรปุระ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) นั่งรถโค้ชภายในประเทศ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักต...

 • 1.png
  VINTAGE MYANMAR BY THAI LION AIR ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ(ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาต...

 • 13.png
  VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA (FD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ(ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาต...

 • 1.VT (FD) NEWYEAR_OK.png
  VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA (FD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ(ไปสาย-กลับเย็น) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาต...

 • 1.png
  VINTAGE MYANMAR BY NOK AIR (DD) ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ(ไปเช้า-กลับดึก) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุ...

 • 1.png
  ทัวร์พม่าดีดี!!สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า มิงกาลาบา มัณฑะเลย์มิงกุน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M) เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระสงฆ์ก...

 • 17..png
  17.

 • 18..png
  18.
Visitors: 422,088